top of page

Platte daken in EPDM of roofing in Bellem

We doen alle platte daken in EPDM of roofing in Bellem van woningen, garages, carports, erkers, uitbouwen, woonuitbreidingen en andere platformen, alsmede van bedrijfsgebouwen, kantoren, appartementsblokken.

EPDM of rubberfolie heeft in zijn toepassing van platte daken de volgende eigenschappen:

 • UV bestendigheid​;

 • Hoge elasticiteit;

 • Quasi naadloosheid (indien nodig gebruiken we doeken met breedte tot 15 m);

 • Krachtige verkleving.

Essentieel zijn:

 • Goede uitvulling en nauwkeurige uitvoering om vochtproblemen te vermijden met extra aandacht voor de afdichting van tapgaten en schoorsteenbuizen​;

 • Gebruik van het juiste isolatiemateriaal;

 • Esthetische afwerking tot en met de dakomranding:

 • En voltooiing met afvoeren en aansluitingen in zink of koper.

Onze belangrijkste troeven zijn:

 • De jarenlange ervaring met zowel opdrachten in nieuwbouw, vervanging van asfalt en herstellingen;

 • De aanwezigheid van de zaakvoerder op alle werven;

 • Het  gebruik van gereputeerde merken als: Resitrix & Mastersystems;

 • De nauwgezette toepassing van de recente bouw- & plaatsingstechnieken;

 • Daktimmerwerken, plaatsen van veluxen, lichtkoepels of lichtstraten, afvoeren, afboordingen zijn desgewenst inbegrepen.

Voor meer informatie voor uw plat dak in regio Bellem: bel ons op nummer 09/374 11 81 of stuur een mail: info@sanitairdepaepegeert.be

bottom of page